El CAF Barcelona advoca per una nova llei de propietat horitzontal

Els Administradors de Finques han volgut mostrar la seva disconformitat versus el text que dóna lloc a la problemàtica i desactualizada Llei de Propietat Horitzontal (LPH) a través d’una nova proposta.

El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) juntament amb la resta d’administradors de finques col·legiats de la península, han presentat un Decàleg de Propostes de Reforma de la Llei de Propietat Horitzontal en el 20è Congrés Nacional i 1r Internacional celebrat a Sevilla.

El Decàleg recull un conjunt de propostes que busquen resoldre les manques que avui dia es troben en la llei a efectes pràctics. Així doncs, els Administradors de Finques promouen un text fàcil i articulat de manera coherent, que elimini així tota la burocràcia innecessària que obliguen a complir els 24 articles que componen actualment la LPH. Com per exemple, el requisit de la signatura del president en les actes.

D’una banda, el decàleg aporta una sèrie d’idees que permetin solucionar els problemes que habitualment es donen en la gestió de comunitats de veïns i no tenen una garantia legal en la Llei de Propietat Horitzontal.

Una de les parts de la Llei de Propietat Horitzontal que més problemes planteja són els actes de comunicació:

En cas de comunicacions que afecten a tota la comunitat, els administradors de finques proposen que la llei tingui una regulació específica i clara sobre el lloc en el què situar el tauler d’anuncis. Com que, en el cas de comunitats grans amb diversos blocs i portals, els administradors de finques es troben amb la responsabilitat de “falta d’informació”.

En cas de divorci o separació, en el decàleg es proposa que la persona que continuarà residint en l’immoble present un escrit signat també pel cotitular on notifiqui que ell serà el representant del proindivís. De manera que aquest sigui qui rebi única i exclusivament totes les notificacions.

En cas d’arrendament, en el decàleg es proposa que la llei deixi clar que no existeix l’obligatorietat que l’inquilí rebi les comunicacions. A pesar que l’arrendador pot concedir-li el dret a assistir a juntes, serà el mateix qui rebi les notificacions com a titular de l’immoble i, per tant, l’administrador de finques no està obligat a notificar al seu inquilí.

Una altra de les parts que avui dia contínua sent conflictiva és el tema de la morositat. A pesar que en 2013 ja es va acordar que aquells veïns que tinguessin deutes amb la comunitat no tenien ni veu ni vot en les juntes comunitàries, els administradors de finques reclamen una ampliació del termini d’afecció del bé al deute contret.

D’altra banda, una de les propostes més innovadores és la implantació d’un sistema de notificacions telemàtic que permeti estalviar temps i costos als administradors de finques.